Autoverzekering niet betaald, wat nu?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat steeds meer mensen de premie van hun autoverzekering te laat of helemaal niet betalen. Veel mensen zijn echter niet op de hoogte van de gevolgen die dit kan hebben voor de autoverzekering en de uitbetaling bij een ongeval. Allsecur zet de feiten voor u op een rij. Zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan.

Te laat betalen

Het te laat betalen van uw autoverzekering heeft verstrekkende gevolgen. Als u een betalingsachterstand heeft van meer dan 30 dagen wordt uw autoverzekering opgeschort. Dit volgt nadat u één of meerdere herinneringen van uw verzekeraar heeft ontvangen en er nog steeds sprake is van een betalingsachterstand. Daarnaast kan de autoverzekeraar een aanmaning en eventuele incassokosten in rekening brengen als de premie nog steeds niet is betaald. Als binnen de aangegeven periode alsnog de volledige premie en extra incassokosten worden betaald, is daarmee de volledige dekking hersteld. De verzekering is weer van kracht, nadat de verzekeraar het volledige bedrag ontvangen heeft. Uw dekking wordt niet met terugwerkende kracht hersteld.

Als de persoon in de periode dat de verzekering opgeschort was schade rijdt, dan is het niet mogelijk deze schade te claimen. Is de achterstallige premie 14 dagen na de aanmaning nog steeds niet betaald, dan kan de autoverzekeraar de autoverzekering met terugwerkende kracht beëindigen. Hiervan wordt ook melding gemaakt bij de stichting CIS. Dit wordt ook wel royement wegens wanbetaling genoemd.

CIS registratie

Als uw autoverzekeraar de verzekering beëindigt dan wordt hier een melding van gemaakt bij de stichting CIS. Het register wordt door verzekeraars geraadpleegd als u een aanvraag doet voor een nieuwe verzekering. Met een CIS-registratie wegens wanbetaling is het moeilijker om in de toekomst een nieuwe autoverzekering af te sluiten.
45.0.3 FC51