Uw auto verzekeren na rijontzegging

Als u een rijontzegging krijgt dan heeft u waarschijnlijk een ernstige verkeersovertreding begaan. U heeft zich bijvoorbeeld niet aan de regels gehouden met betrekking tot het rijden onder invloed. Of misschien heeft uw ontzegging van rijbevoegdheid een heel andere reden.

In principe is op dat moment uw rijbewijs (voor bepaalde of onbepaalde tijd) ingenomen en mag u geen auto besturen. Maar wat zijn de gevolgen voor uw autoverzekering? Kunt u uw auto verzekeren na rijontzegging? En heeft dit gevolgen voor uw premie?

Verzekeren tijdens rijontzegging

Als u uw auto voor langere tijd niet gebruikt, dan bent u nog wel verantwoordelijk voor de verplichtingen die horen bij het in bezit hebben van een auto. Zo moet u nog steeds uw wegenbelasting betalen en de premie van uw autoverzekering. Als u tijdens uw rijontzegging geen wegenbelasting wilt betalen, omdat u de auto niet rijdt, moet u uw auto schorsen bij het RDW. Doet u dit niet, dan kunt u een boete verwachten.

Als u een rijontzegging heeft, is het goed ook uw autoverzekering stop te zetten. U mag immers niet meer in uw auto rijden. Houdt u er wel rekening mee dat uw verzekeraar u een duurdere premie kan voorleggen of zelfs de verzekering kan laten beëindigen, vanwege uw (langdurige) rijontzegging. Dit gaat dan meestal in op het moment dat u weer de verzekering wilt laten ingaan. U kunt uw auto natuurlijk ook verkopen aan iemand anders die geen rijontzegging heeft. Deze persoon kan uw auto verzekeren en mag er wel in rijden.

Verzekeren na rijontzegging

Evenals bij royement wegens wanbetaling krijgt u ook bij een opgelegde rijontzegging een CIS melding. Dit maakt het voor u moeilijker uw auto te verzekeren na rijontzegging. Het maakt hierbij niet uit of u een rijontzegging hebt van 3 jaar of slechts 3 uren. De melding blijft bovendien 5 jaar lang geregistreerd staan, waardoor dit voor langere tijd moeilijk blijft. Vaak moet u een duurdere autoverzekering afsluiten. Dit omdat het voor een autoverzekeraar als een groot risico wordt gezien om de verzekering nogmaals met iemand af te sluiten die de regels al eens overtreden heeft.