Medische keuring

In sommige gevallen moet u een medische keuring ondergaan om uw rijbewijs te mogen verlengen. Het kan ook zijn dat u zelf aan uw rijgeschiktheid twijfelt, door medicijngebruik of uw gezondheidstoestand. Ook dan kan een medische keuring gewenst zijn. Wanneer is een medische keuring nodig, wie doet deze keuring en hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer is een medische keuring verplicht?

De meest voorkomende oorzaak van een niet startende auto is een lege accu. Vooral in de wintermaanden komt dit vaak voor. Het ligt vrijwel zeker aan uw accu als er helemaal niets gebeurt wanneer u uw contactsleutel omdraait en er ook geen dasboardlampjes gaan branden. U kunt dan het beste Pechhulp inschakelen of een automobilist met startkabels om hulp vragen. Als dit niet helpt dan moet u waarschijnlijk uw accu vervangen.

Wie besluit over de medische keuring?

Het CBR (Centraal Bureau voor Rijvaardigheid) beoordeelt uw rijgeschiktheid. Voordat u medisch gekeurd wordt stelt het CBR u een aantal vragen via het formulier Eigen Verklaring. Op basis van uw antwoorden besluit het CBR of een medische keuring nodig is. Is dit het geval dan voert een arts deze keuring uit.

Hoe gaat een keuring in zijn werk?

Tijdens de medische keuring bekijkt de arts de volgende zaken:

  • Of u armen en benen goed functioneren.
  • Wat uw bloeddruk is.
  • Of u voldoende gezichtsvermogen heeft.
  • Of u geestelijk en lichamelijk in staat bent een voertuig te besturen.

Een medische keuring en uw autoverzekering

Mag ik door mijn gezondheidsproblemen of medicijnen nog wel autorijden? Deze vraag wordt vaak gesteld aan Allsecur. Een verzekeraar kan uw medische toestand niet beoordelen. Bij twijfel is het altijd verstandig om een keuring aan te vragen bij het CBR. Als u rijgeschikt bent verklaard zal uw verzekeraar uw schade gewoon betalen vanuit uw autoverzekering.

Neem bij twijfel uw verantwoordelijkheid

U bent als bestuurder zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Twijfelt u nadat u rijgeschikt bent verklaard nog steeds of uw veilig aan het verkeer kan deelnemen? Laat dan uw auto staan. Er zijn genoeg andere manieren om op uw bestemming te komen.

45.0.3 FC62