Invalidewagens in het verkeer

Je ziet ze steeds vaker in het verkeer: invalidewagens. Deze gehandicaptenvoertuigen rijden langzamer dan auto’s. Daardoor ergeren automobilisten zich nog wel eens aan deze verkeersdeelnemers. Mogen deze invalidewagens eigenlijk wel op de weg rijden? En wat zijn precies de regels? Allsecur vertelt u graag meer over invalidewagens in het verkeer.

Welke soorten invalidewagens zijn er?

Er zijn drie soorten gemotoriseerde invalidewagens:

  • Elektrische rolstoelen
  • Scootmobielen
  • Gesloten gehandicaptenvoertuigen. Dit zijn een soort kleine autootjes. Deze lijken op brommobiels, maar daar gelden andere regels voor.

Waar mag een invalidewagen rijden?

Een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig mag op de stoep, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad en de rijbaan rijden. Autowegen en autosnelwegen zijn verboden terrein voor invalidewagens. De bestuurder mag zelf weten welke weg hij berijdt en moet zich daarbij aan de daar geldende verkeersregels houden.

Hoe snel mag een invalidewagen rijden?

De snelheid waarmee een invalidewagen mag rijden verschilt per wegonderdeel:

  • Op de stoep is de maximumsnelheid 6 kilometer per uur.
  • Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 kilometer per uur, buiten de bebouwde kom is dit 40 kilometer per uur.
  • Op de rijbaan is de maximumsnelheid 45 kilometer per uur.

Alleen gehandicapten in een invalidewagen?

Iedereen mag in een invalidewagen rijden. Met name de gesloten gehandicaptenvoertuigen zijn erg populair onder mensen zonder een handicap. Zij zien deze kleine autootjes als goedkoop alternatief voor een auto. Hierdoor wekken deze wagentjes nog wel eens irritatie bij automobilisten omdat ze onnodig het verkeer zouden ophouden.

Deze ergernis is misschien begrijpelijk. Maar het is nooit goed om u door uw ergernissen te laten leiden. Dit leidt tot opgejaagd gedrag en dit vergroot de kans op ongelukken. Bovendien kunt u niet zien of de persoon in de invalidewagen wel of niet een handicap heeft. Geef een gehandicaptenvoertuig dus gewoon de ruimte.

Een gehandicaptenvoertuig verzekeren is bij Allsecur niet mogelijk. Uw auto goed verzekeren tegen een scherpe prijs? Daarvoor bent u bij ons wel aan het juiste adres!

45.0.3 FC51