Onbekende en onduidelijke verkeerborden

Er wordt vaak geklaagd over de verkeersborden langs de weg in Nederland. Er zijn er zoveel dat het vaak lastig om ze allemaal in één keer te zien en te begrijpen. Zo staat er wel eens langs de weg een bord dat de snelheid bepaald, maar daar staat dan ook weer een uitzonderingsbord onder. Vervolgens wordt dit verkeersbord 100 meter later niet geldig verklaard door een ander bord. Dit maakt het rijden onnodig ingewikkeld en frustrerend voor de automobilist. Het leidt ook nog eens ontzettend af en is daarom ook gevaarlijk. Uw autoverzekeraar Allsecur vertelt u graag over de prioriteit van verkeersborden en legt u ook graag uit hoe u afleiding op de weg kunt voorkomen.

De witte onderbordjes

U ziet ze regelmatig: de witte borden onder verkeersborden. Deze geven vaak uitzonderingen aan. Helaas maken deze bordjes het verkeersbord erboven niet altijd veel duidelijker. Het bekendste en meest recente voorbeeld zijn de uitzonderingsborden onder snelheidsborden. Deze geven aan dat er 130 km/u gereden mag worden behalve tussen bepaalde tijdstippen. Er zijn ook situaties bekend waarbij dit witte bord het bovenste bord tegenspreekt. Zo kan het zijn dat er een rond bord met een rode rand waar een vrachtwagen op staat en daaronder wordt aangegeven “ uitgezonderd vrachtwagens”. Dit zorgt voor de nodige verwarring, Waardoor meerdere gemeentes inmiddels actie hebben genomen. Door verkeersborden te verwijderen.

Welk bord gaat voor?

Stel, u komt in de situatie waarin het verkeersbord en het onderbord elkaar tegenspreken. Welke verkeersregels dient u dan te volgen? Een verbodsbord moet altijd worden opgevolgd en komt voor gebodsborden. Als op het uitzonderingsbord een bericht staat vermeld dat tegenstrijdig is met het grotere verkeersbord erboven. Dan moet u dit bovenste verkeersbord opvolgen. Deze heeft voorrang. Bij een bord waar de maximumsnelheid wordt aangegeven, dient u deze snelheid op te volgen en de eventuele aanwijzing ook. Probeer u niet te laten afleiden door het lezen van verkeersborden en onderborden. Op de volgende manieren kunt u de verkeersborden lezen zonder dat ze u afleiden:

  • Kijk vooruit als u rijdt: zo ziet u de verkeersborden eerder aankomen behoud u overzicht. Als de borden dichterbij zijn moet u uw hoofd al meer bewegen en let u niet meer op het verkeer om u heen.
  • Als het snelheidsborden betreft en u denkt deze gemist te hebben; probeer dan mee te rijden met het verkeer op de rechterrijstrook (onthoud hierbij de maximumsnelheden voor de verschillende wegen in Nederland). Zo weet u zeker dat u niet te hard rijdt. U kunt aan de snelheid van het verkeer op de rechterrijstrook tot op zekere hoogte merken wat de maximum snelheid op dat moment is.
45.0.3 FC62