Stiltaan op de weg

Wat zijn de verkeersregels voor stilstaan op de weg? En wat is het verschil tussen parkeren en stilstaan? Allsecur legt u graag de belangrijkste regels uit over stilstaan op de weg. We laten u ook de belangrijkste verkeersborden zien die te maken hebben met stilstaan op de weg.

Vrijwillig en onvrijwillig stilstaan

Soms hebt u weinig keuze en dwingt de verkeerssituatie u om stil te staan. U moet stoppen voor bijvoorbeeld een file, een verkeerslicht of om iemand voorrang te verlenen. We spreken dan van onvrijwillig stilstaan. In andere gevallen spreken we van vrijwillig stilstaan, bijvoorbeeld om iemand uit te laten stappen of om te laden of lossen.

Verschil tussen stilstaan en parkeren

Wanneer spreken we van stilstaan en wanneer van parkeren? U parkeert als u vrijwillig stilstaat zonder het doel om iemand in of uit te laten stappen of om te laden of lossen. Ook als u zelf in de auto blijft staat u dan geparkeerd.

Waar mag u stilstaan?

U mag vrijwillig stilstaan aan de uiterste linkerkant of rechterkant van de rijbaan. Buiten de bebouwde kom is het tevens toegestaan in de berm staan.

Als u dit bord ziet mag u wel stilstaan, maar niet parkeren:

Waar mag u niet stilstaan?

Op de volgende plekken mag u niet vrijwillig stilstaan:

  • Naast een stoep met een doorgetrokken gele streep
  • Op een kruising
  • Naast een fietsstrook of een busstrook
  • In een zone van vijf meter voor en na een oversteekplaats
  • In een zone van vijf meter voor en na een bocht
  • Bij een bushalte (Als u de bus niet hindert mag u hier wel uw passagiers laten in- of uitstappen)
  • In tunnels
  • Op viaducten
  • Ook op plekken waar dit bord staat:

Voor parkeren gelden andere regels dan voor stilstaan. Lees hier waar u mag parkeren.

In elke verkeerssituatie wilt u goed verzekerd zijn, ook als u stilstaat. De autoverzekeringen van Allsecur bieden een uitstekende dekking tegen een scherpe prijs.

45.0.3 FC62