Wat moet u doen als stoplichten niet werken?

Stoplichten werken op stroom en die valt wel eens uit. Ook zijn stoplichten machines die kapot kunnen gaan. Stel dit gebeurt en het stoplicht knippert niet eens meer oranje. Weet u dan wat u moet doen? Dit is voor veel Nederlanders onduidelijk. Daarom legt Allsecur graag aan u uit wat de regels zijn als stoplichten niet werken.

Hoe werkt een stoplicht?

Verkeerslichten staan op kruispunten om het verkeer te regelen. Zodat verkeer dat van minder drukke zijwegen ook de kans krijgt tussen het drukkere verkeer te komen. Als stoplichten worden geplaatst, wordt eerst bepaald hoeveel rijstroken een kruispunt krijgt. Vervolgens wordt berekend hoe lang iedere richting groen of rood hoort te krijgen om iedereen zo min mogelijk te laten wachten. Over het algemeen is de cyclustijd (groen-oranje-rood) niet langer dan 120 seconden, maar er zijn uitzonderingen. Door lussen in het wegdek te plaatsen op iedere rijstrook die een signaal afgeven aan het verkeerslicht wordt het systeem geactiveerd. Een auto die over de lus staat verstoort het signaal, waardoor voor het licht duidelijk wordt er een auto staat te wachten. Ook geeft de lus door als er meerdere auto’s staan, in dat geval krijgen de auto’s een langere doorrijd tijd.

Wat doe ik als het stoplicht niet werkt?

Mocht u ooit meemaken dat de verkeerslichten niet werken, dan treden de standaard verkeersregels weer in werking. Dit betekent dat u de volgende regels in deze volgorde moet opvolgen:

  1. Aanwijzingen verkeersregelaar: Als de stoplichten niet werken, kan het zijn dat er een verkeersregelaar komt om het verkeer te leiden. Zijn of haar aanwijzingen gaan voor de verkeersborden en stoplichten (indien deze weer in werking treden).
  2. Verkeerslichten: Als de verkeerslichten werken, gaan deze voor andere verkeerstekens.
  3. Verkeersborden: Als de verkeerslichten niet werken en er staan borden om het verkeer in goede banen te leiden, dan dient u deze op te volgen.
  4. Voorrangsregels rondom een gelijkwaardige kruising: Mochten de drie bovenstaande opties niet kunnen worden opgevolgd, dan houdt u de standaardregels met betrekking tot gelijkwaardige kruisingen aan. Rechts heeft voorrang. 

U moet de verkeersregels of borden volgen bij het uitvallen van het stoplicht. Als u af wilt slaan op een druk kruispunt, wacht dan dus tot u de kans krijgt. Ongelukken zitten een klein hoekje op drukke kruispunten. Om schade te voorkomen is het dus verstandig voorzichtig te zijn en goed op het verkeer om u heen te letten.

45.0.3 FC62