Privacybeleid

Allsecur doet er alles aan om uw bezoek aan en het gebruik van onze website en onze mobiele applicaties te beveiligen en misbruik te voorkomen. Allsecur werkt voor de uitvoering van de dienstverlening ‘Pechhulp on demand’ samen met AWP Services NL B.V. (hier na te noemen: “Allianz Global Assistance”). Waar in dit Privacybeleid wij, ons, Allsecur en/of Allianz Benelux N.V. staat kan voor ‘Pechhulp on demand’ ook Allianz Global Assistance worden gelezen. Op het moment dat u een verzekering afsluit, een dienst van ons afneemt of klant bent, vragen wij om uw persoonsgegevens en eventuele andere gegevens. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en verwerken deze gegevens volgens het Reglement Verwerking Persoonsgegevens Allianz Benelux NV. Hierin hebben wij de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens en de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen’ uitgewerkt.

Meer informatie over gedragscode?

Wilt u meer informatie over de gedragscode? Neem dan contact op met het Verbond van Verzekeraars via 070-333 8500 of de Nederlandse Vereniging van Banken via 020-550 2888. Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Waarom verzamelt Allsecur gegevens?

Wij vragen om uw persoonsgegevens op bijvoorbeeld de aanvraagpagina van de verzekering of bij een aanmelding voor een e-mail nieuwsbrief.


Deze informatie gebruiken wij en Allianz Benelux NV om:

 • U adequaat van informatie te kunnen voorzien
 • Verzekeringen af te sluiten en uit te voeren en om de daaruit volgende relaties te beheren
 • Diensten af te sluiten, uit te kunnen voeren en te beheren
 • Fraude te voorkomen en bestrijden
 • Managementinformatie samen te stellen
 • Producten en diensten te ontwikkelen en algemeen beleid te bepalen
 • Ons te helpen bij klantonderzoek
 • Te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Marketingactiviteiten uit te voeren. Deze activiteiten zijn gericht op het tot stand brengen, in stand houden en uitbreiden van onze relatie met (potentiële) verzekerden. Deze activiteiten komen alleen van ons of bedrijven die tot onze organisatie behoren. Wij informeren u bijvoorbeeld over een nieuw product of een nieuwe dienst. Ook geven wij u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u zich daarvoor eenvoudig afmelden in de uiting.

Pechhulp on demand

Allsecur werkt voor de uitvoering van de dienstverlening ‘Pechhulp on demand’ samen met Allianz Global Assistance. Om optimaal gebruik te kunnen maken van (onze) website en/of onze (digitale) (mobiele) diensten dient u ermee akkoord te gaan dat Allianz Global Assistance, naast Allsecur, uw gegevens mag gebruiken:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van de dienstverlening.
 • Om u adequaat van informatie te kunnen voorzien.
 • Voor statistische analyses.
 • Om fraude te voorkomen en bestrijden. Hiermee waarborgen wij de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkersen klanten.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Voor de ontwikkeling van producten en diensten.

Door gebruik te maken van (onze) website en/of onze (digitale) (mobiele) diensten gaat u ermee akkoord dat Allsecur en Allianz Global Assistance uw gegevens (mogen) gebruiken. Allsecur, Allianz Global Assistance, Allianz gelieerde ondernemingen en de door ons geselecteerde derden zijn bevoegd om de persoonsgegevens die wij verwerken met elkaar te delen voor de hiervoor omschreven doeleinden. Om uw rechten te waarborgen hebben wij alle rechten en plichten die hierop van toepassing zijn vastgelegd.

Allsecur kan uw gegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Den Haag. Dit doen we, omdat we risico’s willen beheersen en fraude tegen willen gaan. Wij houden ons daarbij aan het privacyreglement van het CIS. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl.

Veilig websitebezoek

Allsecur doet er alles aan om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo moeten alle medewerkers die gegevens kunnen bekijken, deze geheimhouden. Als u onze website bezoekt, kunnen wij bezoekersgegevens verzamelen en opslaan om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden (cookies) naar uw computer worden gestuurd om onze onderlinge communicatie makkelijker te maken. U heeft keuzes met betrekking tot cookies. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.


Allsecur maakt op deze website gebruik van een dienst om bezoekinformatie van onze website te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browser type en computer verzameld. Wij gebruiken deze informatie om onze website af te stemmen op uw wensen. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Aanpassingen

Allsecur kan de tekst van dit privacystatement aanpassen, bijvoorbeeld bij ontwikkelingen in onze bedrijfsactiviteiten of bij nieuwe wetgeving. Wij raden u daarom aan deze tekst regelmatig te lezen.

Disclaimer

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website en mobiele diensten correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie onvolledig of onjuist is. Allsecur is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de informatie is ontstaan. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor sites die wij niet onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten. Allsecur mag de inhoud van deze site en mobiele diensten zonder kennisgeving wijzigen.