Medische keuring

Twijfelt u aan uw rijgeschiktheid? Dan is een medische keuring gewenst. Wie doet deze keuring en hoe gaat het in zijn werk? Allsecur vertelt u graag meer.

Bent u nog rijgeschikt? Een medische keuring verschaft u inzicht

In sommige gevallen moet u een medische keuring ondergaan om uw rijbewijs te mogen verlengen. Het kan ook zijn dat u zelf aan uw rijgeschiktheid twijfelt, door medicijngebruik of uw gezondheidstoestand. Ook dan kan een medische keuring gewenst zijn. Wanneer is een medische keuring nodig, wie doet deze keuring en hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer is een medische keuring noodzakelijk?

Als bestuurder bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van andere weggebruikers. Om aan het verkeer deel te nemen, dient u rijgeschikt te zijn. Dit betekent dat u zowel lichamelijk als geestelijk in staat bent om te rijden. Gezondheidsproblemen, een lichamelijke beperking of het gebruik van medicijnen kunnen uw rijgeschiktheid beïnvloeden. In deze gevallen mag u niet altijd de weg op.

Wie besluit over de medische keuring?

Het CBR (Centraal Bureau voor Rijvaardigheid) beoordeelt uw rijgeschiktheid. Voordat u medisch gekeurd wordt stelt het CBR u een aantal vragen via het formulier Eigen Verklaring. Op basis van uw antwoorden besluit het CBR of een medische keuring nodig is. Is dit het geval dan voert een arts deze keuring uit.

Hoe gaat een keuring in zijn werk?

Tijdens de medische keuring bekijkt de arts de volgende zaken:

  • Of uw armen en benen goed functioneren;
  • Wat uw bloeddruk is;
  • Of u voldoende gezichtsvermogen heeft;
  • Of u geestelijk en lichamelijk in staat bent een voertuig te besturen.

Een medische keuring en uw autoverzekering

“Mag ik door mijn gezondheidsproblemen of medicijnen nog wel autorijden?” Deze vraag wordt vaak gesteld aan Allsecur. Een verzekeraar kan uw medische toestand niet beoordelen. Bij twijfel is het altijd verstandig om een keuring aan te vragen bij het CBR. Als u rijgeschikt bent verklaard, zal uw verzekeraar uw schade gewoon betalen vanuit uw autoverzekering.

Neem bij twijfel uw verantwoordelijkheid

U bent als bestuurder zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Twijfelt u nadat u rijgeschikt bent verklaard nog steeds of uw veilig aan het verkeer kan deelnemen? Laat dan uw auto staan. Er zijn genoeg andere manieren om op uw bestemming te komen.