Klachten na onderhoud

Klachten na een bezoek aan de garage? De reparatie duurder uitgevallen of het gebrek niet goed verholpen?

Klachten na een bezoek aan de garage

Na een bezoek aan de garage kunt u klachten hebben. Misschien is de reparatie duurder uitgevallen dan afgesproken of is het gebrek niet goed verholpen. Dan is het goed om te weten wat uw rechten en plichten zijn en welke stappen u kunt ondernemen. Allsecur vertelt met welke klachten u te maken kunt krijgen en welke stappen u kunt nemen.

Reparatie pakt duurder uit

Vraag vooraf een prijsindicatie. Als de kosten hoger dreigen te worden moet de garage toestemming aan u vragen. Doet de garage dit niet, dan kunt u bezwaar maken tegen de hogere rekening. Verderop leest u hoe u dit doet.

Het gebrek is niet verholpen

Als volgens u het gebrek niet verholpen is, moet u toch de rekening betalen. Tenzij u kunt bewijzen dat de garage een fout heeft gemaakt. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Vraag in ieder geval om de vervangen onderdelen, als daar sprake van is. Deze kunnen als bewijsmateriaal dienen.

De reparatie duurt te lang

Er is geen wettelijke termijn waarbinnen de reparatie moet zijn uitgevoerd. Maak daarom duidelijke afspraken met de garage. Als de reparatie langer duurt dan afgesproken heeft u recht op een redelijke vergoeding voor de geleden schade. Dit kan zijn in de vorm van een leenauto of een geldbedrag.

Schade tijdens het onderhoud

Uw auto heeft gebreken of schade die het voor de reparatie nog niet had. Om de garage aansprakelijk te stellen ligt ook hier de bewijslast bij u. Een expert inschakelen is een optie. Ook foto’s van voor en na de reparatie zijn mogelijke bewijsmiddelen.

Hoe te handelen bij een klacht

Doorloop deze stappen als u een klacht heeft:

  1. Ga terug naar de garage. Stel de garage in staat om het probleem op te lossen. Als de garagist weigert kunt u de volgende stappen zetten.
  2. Verzamel bewijs. Zonder bewijs kunt u de garage niet aansprakelijk stellen. Voorbeelden van bewijs zijn de oude onderdelen of een technische expertise.
  3. Stuur een aangetekende brief. Stel de garage officieel in gebreke met een brief. Vermeld hierin de klacht, uw eis, een reactietermijn (twee weken) en welke mogelijkheden u de garage al heeft geboden om het op te lossen.
  4. Neem juridische stappen. Reageert de garage niet of negatief op uw brief? Stuur dan weer een brief met daarin de melding dat de termijn is verstreken en welke vervolgstappen u gaat zetten.

Juridische stappen

Is de garage aangesloten bij de BOVAG? Dan kunt u een juridische procedure starten via hun geschillencommissie. In een andere gevallen kunt u een jurist inschakelen, bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering. Als u zelf een jurist moet betalen moet u afwegen of dit financieel de moeite waard is. U kunt ook zelf een juridische procedure starten, maar dat is erg ingewikkeld en kan ook veel geld kosten.

Door van te voren duidelijke afspraken te maken kunt u klachten vaak voor zijn. Als deze toch ontstaan dan biedt een rechtsbijstandsverzekering uitkomst. Met de juiste verzekeringen bent u op het ergste voorbereid. Met autoverzekeringen is dat net zo. Uw auto verzekeren bij Allsecur betekent uw auto verzekeren met een prima dekking tegen een scherpe prijs.