Fietsers in het verkeer

Bij een ongeval tussen fietser en motorvoertuig is de bestuurder van het motorvoertuig altijd aansprakelijk. Bij Allsecur wordt de schade echter vergoed.

Fietsers in het verkeer

Nederland is hét fietsland bij uitstek. Er rijden veel fietsers in het verkeer. Fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Het is daarom goed om extra rekening met ze te houden als automobilist. Omdat fietsers meer gevaar lopen, worden ze beschermd met een aantal specifieke verkeersregels.

Fietsbanen in het verkeer

In Nederland ligt ongeveer 35.000 kilometer aan fietsbanen. Deze maken de deelname aan het verkeer voor fietsers veiliger. Fietsbanen zijn onder te verdelen in fietspaden en fietsstroken. Een fietspad is een eigen rijbaan voor fietsers. Deze loopt meestal langs de weg, maar is gescheiden door bijvoorbeeld een berm of beplanting. Een fietsstrook is onderdeel van de rijbaan. Deze kan gescheiden zijn door een doorlopende lijn of een onderbroken lijn. De onderbroken lijn mag u als automobilist overschrijden. Bijvoorbeeld om te parkeren.

Snorfietsen op de rijbaan

Tegenwoordig mogen in sommige steden de snorfietsen niet meer op het fietspad rijden. Zij moeten op de rijbaan rijden, samen met het andere gemotoriseerde verkeer. Een snorfiets rijdt langzamer dan de rest van het verkeer. De maximumsnelheid voor snorfietsen is 25 kilometer per uur. Houd hier rekening mee als u een snorfietser tegenkomt in het verkeer.

Aansprakelijkheid bij een ongeluk met een fietser

Fietsers worden door de wet gezien als zwakkere deelnemers aan het verkeer. Daarom krijgen fietsers extra bescherming. Bij een ongeval tussen een fietser en een motorvoertuig is de bestuurder van het motorvoertuig praktisch altijd aansprakelijk. De schade wordt dan vergoed vanuit de WA-verzekering van de bestuurder van het motorvoertuig. Is het ongeluk duidelijk niet uw schuld en kunt u dit bewijzen? Dan heeft deze schade bij Allsecur geen gevolgen voor uw no-claimkorting. De bewijslast ligt wel bij u. U moet voldoende getuigen verzamelen.

Ergernissen van fietsers in het verkeer

Roekeloos rijden, geen verlichting hebben of met zijn drieën naast elkaar fietsen, het gedrag van fietsers in het verkeer is vaak een bron van ergernis voor automobilisten. Maar andersom is het gedrag van automobilisten ook vaak ergerlijk voor fietsers.

De belangrijkste ergernissen van fietsers op een rij:

  • Rakelings passeren
  • Geen richting aangeven
  • Geen voorrang verlenen
  • Rijden of parkeren op het fietspad

Geef elkaar de ruimte. Als we rekening met elkaar houden wordt deelname aan het verkeer voor iedereen een stuk aangenamer!