Invalidenwagens in het verkeer

Je ziet ze steeds vaker in het verkeer: invalidenwagens. Deze gehandicaptenvoertuigen rijden langzamer dan auto’s. Welke regels gelden er precies?

Invalidenwagens in het verkeer

Ze komen steeds vaker voor in het verkeer: invalidenwagens. Deze gehandicaptenvoertuigen rijden langzamer dan auto’s, waardoor automobilisten zich nog wel eens ergeren aan deze verkeersdeelnemers. Mogen deze invalidenwagens eigenlijk wel op de weg rijden? En wat zijn precies de regels? Allsecur vertelt u graag meer over invalidenwagens in het verkeer.

Welke soorten invalidenwagens zijn er?

Er zijn drie soorten gemotoriseerde invalidenwagens:

  • Elektrische rolstoelen
  • Scootmobielen
  • Gesloten gehandicaptenvoertuigen. Dit zijn een soort kleine autootjes. Pas op: ze lijken op brommobielen, maar daar gelden weer andere regels voor.

Waar mag een invalidenwagen in het verkeer rijden?

Een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig mag op de stoep, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad en de rijbaan rijden. Autowegen en autosnelwegen zijn verboden terrein voor invalidenwagens. De bestuurder kan zelf bepalen op welke weg hij wil rijden, maar moet zich daarbij wél aan de daar geldende verkeersregels houden.

Hoe snel mag een invalidenwagen rijden?

De snelheid waarmee een invalidenwagen mag rijden verschilt per wegonderdeel:

  • Op de stoep is de maximumsnelheid 6 kilometer per uur.
  • Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 kilometer per uur, buiten de bebouwde kom is dit 40 kilometer per uur.
  • Op de rijbaan is de maximumsnelheid 45 kilometer per uur.

Mogen alleen gehandicapten in een invalidenwagen rijden?

Het antwoord is nee. Iedereen mag in een invalidenwagen rijden. Met name de gesloten gehandicaptenvoertuigen zijn erg populair onder mensen zonder een handicap. Zij zien deze kleine autootjes als goedkoop alternatief voor een auto. Hierdoor wekken deze wagentjes nog wel eens irritatie bij automobilisten, omdat ze onnodig het verkeer zouden ophouden.

Deze ergernis is misschien begrijpelijk, maar het is nooit goed om u door uw ergernissen te laten leiden. Dit zorgt voor opgejaagd gedrag en dit vergroot de kans op ongelukken. Bovendien kunt u niet zien of de persoon in de invalidenwagen wel of niet een handicap heeft. Geef een gehandicaptenvoertuig dus gewoon de ruimte.

Een gehandicaptenvoertuig verzekeren is bij Allsecur niet mogelijk. Uw auto verzekeren tegen een scherpe prijs? Daarvoor bent u bij ons wel aan het juiste adres!