Militaire colonnes en rouwstoeten

Voor militaire colonnes en uitvaartstoeten gelden speciale voorrangsregels.

Voorrangsregels bij militaire colonnes en uitvaartstoeten

Voor sommige verkeersdeelnemers gelden speciale voorrangsregels. Ook voor militaire colonnes en uitvaartstoeten is dit het geval. U zult ze niet zo vaak tegenkomen, maar het is handig om te weten welke verkeers- en voorrangssregels er dan gelden en waar u allemaal rekening mee moet houden.

Wat is een militaire colonne?

Een militaire colonne is een rij legermotorvoertuigen, die achter elkaar rijden. Een militaire colonne heeft een aantal herkenningspunten. Het voorste voertuig heeft links en rechts een blauwe vlag en een blauwe kap voor de rechter koplamp. De volgende wagens hebben rechts een blauwe vlag en ook een blauwe kap over de rechterkoplamp. Het laatste voertuig heeft rechts een groene vlag en een groene kap voor de rechter koplamp.

Voorrangsregels bij militaire colonnes

Voor de voorste wagen gelden de normale voorrangsregels. Is deze wagen u gepasseerd? Dan mag u de rest van de stoet niet doorsnijden, ongeacht u op een voorrangsweg rijdt of groen licht heeft. Daarnaast mag een militaire colonne ook doorrijden als een voetganger wil oversteken bij een zebrapad.

Wat is een uitvaartstoet?

Een uitvaartstoet bestaat uit een lijkwagen en daarachter rijdende volgauto’s. Ook voor een uitvaartstoet gelden aparte voorrangsregels. Een voorwaarde is wel, dat de wagens in de rouwstoet aan beide zijden zijn voorzien van een speciale vlag. Het is voor een rouwstoet niet verplicht om met deze vlaggen te rijden, maar er gelden dan ook geen speciale voorrangsregels.

Voorrangsregels bij uitvaartstoeten

Voor de voorste auto in de rouwstoet gelden de normale verkeersregels. Op een gelijkwaardige kruising mag u een uitvaartstoet echter niet doorsnijden. Ook niet als u van rechts komt of als de stoet afslaat. Op een voorrangskruising of een kruising met stoplichten gelden er geen speciale regels. Verder dienen voetgangers bij een zebrapad voorrang te verlenen aan een uitvaartstoet, evenals vertrekkende bussen bij een bushalte.

Kennis van de verkeersregels helpt u om ongelukken te voorkomen. Mocht het toch een keer misgaan, dan is het fijn om goed verzekerd te zijn. Een autoverzekering afsluiten is bij Allsecur in een paar simpele stappen geregeld.