Parkeerregels op een rij

Waar mag u wel en niet parkeren? Allsecur zet de parkeerregels voor u op een rij en laat de belangrijkste verkeersborden zien die hiermee te maken hebben.

Parkeerregels

Waar mag u wel en niet parkeren? Wat zijn precies de regels? Wat is het verschil tussen parkeren en stilstaan? Gelden er andere regels voor parkeren buiten de bebouwde kom? Allsecur zet alle parkeerregels voor u op een rij en laat de belangrijkste verkeersborden zien, die hiermee te maken hebben.

Parkeren en stilstaan

Het is als eerste belangrijk om het verschil tussen parkeren en stilstaan te weten. Hier gelden andere regels voor. Er zijn twee soorten stilstaan. Soms staat u stil omdat de verkeerssituatie hier om vraagt, bijvoorbeeld voor een verkeerslicht. U kunt ook stilstaan om een andere reden. Dit is meestal van korte duur, bijvoorbeeld om iemand in of uit te laten stappen of om te laden of lossen. In andere gevallen spreken we van parkeren, ook als u zelf in uw auto zit.

Waar mag u stilstaan met de auto en waar niet?

Stilstaan zonder aanleiding uit de verkeerssituatie is toegestaan aan de uiterste linker of rechterzijde van de rijbaan, tenzij dit anders is aangegeven. U mag niet stilstaan als er op de stoep een doorgetrokken gele streep staat. Als het verkeersbord hieronder langs de weg staat, mag u ook niet in de berm stilstaan.

Er zijn ook een aantal specifieke plekken waar u niet mag stilstaan volgens de parkeerregels:

  • Op een kruising
  • Op de rijbaan naast een fietsstrook of busstrook
  • In een zone van vijf meter voor en na een oversteekplaats
  • In een zone van vijf meter voor en na een bocht
  • Bij een bushalte (passagiers laten in- of uitstappen mag hier wel, zolang het de bus niet hindert)
  • In tunnels
  • Op viaducten

Parkeerregels: stilstaan vs parkeren

Op plekken waar u niet mag stilstaan, mag u uiteraard ook niet parkeren. Voor parkeren geldt ook nog dat dit niet mag voor een inrit of uitrit. U mag natuurlijk wel parkeren op parkeerplaatsen, in parkeervakken en parkeerstroken.

Dit zijn de belangrijkste verkeersborden waaraan u een parkeerplek kunt herkennen:

De regels voor parkeren buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde mag u niet parkeren op de rijbaan van een voorrangsweg. Op andere wegen mag dit wel, tenzij anders aangegeven. Ook mag u in de berm parkeren. In al deze situaties mag u het verkeer niet hinderen. Dit geldt ook voor stilstaan. Maar ook als u geparkeerd staat, wilt u natuurlijk goed verzekerd zijn. De autoverzekeringen van Allsecur zijn scherp geprijsd en online in een paar stappen geregeld.